do Zarządzenia nr 51/2017

 Wójta Gminy Raszyn

 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

O wyniku konkursu ofert

 

 

            Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Gminie Raszyn na rok

 

 

Lp.

 

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2017

 

Organizacje składające oferty

 

Zad nr 1

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.

 

 

25.000,00 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana w Raszynie

 

Zad nr 2

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Rybie.

 

 

20.000,00 zł

 

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Rybiu

 

Zad nr 3

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Łady, Dawidy Bankowe, Dawidy.

 

 

7 000,00 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

 

Zad

nr 4

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin.

 

9 500,00 zł

 

Parafia Rzymskokatolicka św. Siostry Faustyny w Sękocinie Starym

 

Zad

nr 5

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Falenty.

 

15 000,00 zł

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach

 

 

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.