08.03.2018r.

 

W dniach 3-31 stycznia b.r. przeprowadzono otwarty nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Nabór przebiegł zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą Nr XL/376/17Rady Gminy w Raszynie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W trakcie naboru wpłynęły trzy formularze zgłoszeniowe, w tym 2 formularze zgłoszeniowe dla mieszkańców oraz jeden formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji dla właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarach rewitalizacji, podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą bądź społeczną.

            Nie wpłynęły zgłoszenia od przedstawicieli wszystkich kategorii grup interesariuszy w liczbie wymaganej Regulaminem Komitetu Rewitalizacji. W związku z tym planuje się ogłoszenie naboru uzupełniającego. 

 

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Zaręba