Raszyn, dnia 21.03.2018 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Raszyn

O wyniku konkursu ofert

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

 

 

Lp.

 

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2018

 

Organizacje składające oferty

I

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

1.1

Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn.

 

15 000 zł

 

UKS Orlęta Raszyn