PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W URZĘDZIE GMINY RASZYN W 2019 ROKU

 

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Robota budowlana/ usługa/ dostawa

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

[zł brutto]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

[kwartał]

1

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

512 080 zł

I kwartał 2019 r.

2

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów zabaw i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

381 903 zł

I kwartał 2019 r.

3

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bursztynowej, ul. Szafirowej w Podolszynie Nowym oraz ul. Pana Michała w Falentach Nowych

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

135 220

I kwartał 2019 r.

4

Przebudowa  ul. Zacisze i ul. Waryńskiego we wsi Raszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

2 032 520

I kwartał 2019 r.

5

Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie prywatnych posesji po zakończonych robotach budowlanych w latach 2018-2019

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 000 000

I kwartał 2019 r.

6

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg

Usługa

Przetarg nieograniczony

295 000

I/II kwartał 2019 r.

7

Wykonanie przepustu w ul. Jaworowskiej/ Narożnej

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

352 373

II kwartał 2019 r.

8

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

560 636

II kwartał 2019 r.

9

Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

313 000

II kwartał 2019 r.

10

Zakup niezbędnego wyposażenia dla funkcjonowania Centrum integracji społeczno-kulturalnej w ramach projektu pn. Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej 

 

Dostawa

 

Przetarg nieograniczony

 

150 000

 

II kwartał 2019 r.

11

Budowa boiska sportowego w Falentach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

252 032

II kwartał 2019 r.

12

Opracowanie i wdrożenie systemu informacji GIS

Usługa

Przetarg nieograniczony

1 750 000

II kwartał 2019 r.

13

Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody i Olszynowej

Robota

budowlana

Przetarg nieograniczony

293 690

III kwartał 2019 r.

14

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych

Usługa

Przetarg nieograniczony

260 406

III kwartał 2019 r.

15

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Raszyn

Usługa

Przetarg nieograniczony

202 197

III kwartał 2019 r.

16

Zagospodarowanie ternu Reduta Raszyńska między Al. Krakowską i ul. Godebskiego w Raszynie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

159 423

III kwartał 2019 r.

17

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie zimowym 2019/2020 obejmujące drogi kategorii I i II

Usługa

Przetarg nieograniczony

740 740

III kwartał 2019 r.

18

Rozbudowa Ogródka Jordanowskiego przy ul. Wybickiego w Raszynie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

839 030

III kwartał 2019 r.

19

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii (PPE) Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i jednostek samodzielnych Gminy Raszyn oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Raszyn Sp. z o.o. w latach 2020 i 2021

 

Dostawa

 

Przetarg nieograniczony

 

3 498 000

 

III kwartał 2019 r.

20

Rozbudowa ul. Partyzantów

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

162 602

III kwartał 2019 r.

21

Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Raszyn w latach 2020 – 2021

Usługa

Przetarg nieograniczony

463 318

IV kwartał 2019 r.

22

Prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia w formie zajęć tanecznych i ruchowo-muzycznych oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych w publicznych placówkach przedszkolnych Gminy Raszyn

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

147 000

 

IV kwartał 2019 r.