obrazek

W dniach 12.03.2018 – 16.04.2018 przeprowadzono otwarty nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Nabór przebiegł zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą Nr XL/376/17 Rady Gminy w Raszynie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W trakcie naboru uzupełniającego nie wpłynęły żadne formularze zgłoszeniowe, w związku z czym planuje się ogłoszenie naboru uzupełniającego.