02.07.2020r.

 

 

W dniach 27.02.2020 – 03.04.2020 przeprowadzono otwarty nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Nabór przebiegł zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą Nr XL/376/17Rady Gminy w Raszynie z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W trakcie naboru uzupełniającego nie wpłynęły żadne formularze zgłoszeniowe, w związku z czym planuje się ogłoszenie naboru uzupełniającego. 

 

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Zaręba