OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 poz. 2365), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2020” przyjętego Uchwałą nr XX/182/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2020” przyjętego Uchwałą nr XX/183/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r., komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 94/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2020 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

 


Lp.


Rodzaj zadania

Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania

w roku 2020


Organizacje składające oferty

I


Zad. Nr 1

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.
25.000,00 złNie wpłynęła żadna oferta

Zad nr 2

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Rybie.15.000,00 zł


Nie wpłynęła żadna oferta

Zad nr 3

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Łady, Dawidy Bankowe, Dawidy.10.000,00 zł


Nie wpłynęła żadna oferta

Zad nr 4

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin.10.000,00 zł


Parafia Rzymskokatolicka św. Faustyny Kowalskiej w Sękocinie Starym

Zad. Nr 5

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Falenty.


15.000,00 zł


Nie wpłynęła żadna oferta

Zad. Nr 6

Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci należących do Raszyńskiej Drużyny Harcerskiej.


6.000,00 zł


Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.