ZP.271.1.1.2021.DC

Raszyn, dnia 14 kwietnia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej swym zakresem Budowę żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie” przeznaczona została kwota: 686 668,72 zł brutto