W dniu 07.04.2021 r. została podpisana umowa Nr OŚGK.20/2021

Wykonawca – ECO-TEC Maciej Maczyński

                        ul. Twarda , nr 44 lok. 19, 00-831 Warszawa

Przedmiot umowy – „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Raszyn w 2021r”.  

 

Okres umowy - do 15.12.2021 r.

Kwota brutto – 36 158,40 zł brutto