ZP.271.1.4.2021.DC

Raszyn, dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 5 pkt. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zamieszcza  informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej, sanitarnej, ogólnobudowlanej oraz nadzoru nad pracami konserwatorskimi dla inwestycji pn.: „Adaptacja Austerii na Centrum integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie – etap 2

 

1.    Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21-04-2021 r. o godz. 12:00

W siedzibie Zamawiającego:

 

 

2.    Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

    

Oferta nr 1

Biuro Obsługi Budownictwa Lech Borkowski

ul. Wigusin 10A, 05-840 Brwinów

 

Cena oferty odpowiednio dla zadań:

Zadanie nr 1 BRAK OFERTY

Zadanie nr 2 BRAK OFERTY

Zadanie nr 3 – 103 320,00 zł brutto

Zadanie nr 4 BRAK OFERTY

Warunki płatności zawarte w projektowanych postanowieniach umowy zostały zaakceptowane.

 

 

Oferta nr 2

INTER S Nadzory Budowlane

ul. M. Coopera 9B/6, 01-315 Warszawa

 

Cena oferty odpowiednio dla zadań:

Zadanie nr 1 – 116 850,00 zł brutto

Zadanie nr 2 – 116 850,00 zł brutto

Zadanie nr 3 – 171 050,00 zł brutto

Zadanie nr 4 – 134 150,00 zł brutto

Warunki płatności zawarte w projektowanych postanowieniach umowy zostały zaakceptowane.

 

 

Oferta nr 3

RENOVA PROJEKT Konrad Grabowski

ul. Wilcza 58 lok. 3, 00-679 Warszawa

 

Cena oferty odpowiednio dla zadań:

Zadanie nr 1 BRAK OFERTY

Zadanie nr 2 BRAK OFERTY

Zadanie nr 3 BRAK OFERTY

Zadanie nr 4 – 68 880,00 zł brutto

Warunki płatności zawarte w projektowanych postanowieniach umowy zostały zaakceptowane.

 

 

Oferta nr 4

Project Management Interteco Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 

Cena oferty odpowiednio dla zadań:

Zadanie nr 1 – 129 150,00 zł brutto

Zadanie nr 2 – 103 320,00 zł brutto

Zadanie nr 3 – 137 760,00 zł brutto

Zadanie nr 4 – 129 150,00 zł brutto

Warunki płatności zawarte w projektowanych postanowieniach umowy zostały zaakceptowane.

 

 

Oferta nr 5

ABW Projekt Anna Wyszomirska

ul. Dr. Eugeniusza Rytla 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Cena oferty odpowiednio dla zadań:

Zadanie nr 1 BRAK OFERTY

Zadanie nr 2 BRAK OFERTY

Zadanie nr 3 – 137 000,00 zł brutto

Zadanie nr 4 BRAK OFERTY

Warunki płatności zawarte w projektowanych postanowieniach umowy zostały zaakceptowane.

 

 

Oferta nr 6

Boti – C.E.L. Sp. z o.o.

ul. Krępa 9/4, 03-730 Warszawa

 

Cena oferty odpowiednio dla zadań:

Zadanie nr 1 – 60 516,00 zł brutto

Zadanie nr 2 – 60 516,00 zł brutto

Zadanie nr 3 – 119 556,00 zł brutto

Zadanie nr 4 BRAK OFERTY

Warunki płatności zawarte w projektowanych postanowieniach umowy zostały zaakceptowane.

 

 

Oferta nr 7

Piotr Grzegorz Mądrach

ul. Edwarda Warchałowskiego 7/57, 02-776 Warszawa

 

Cena oferty odpowiednio dla zadań:

Zadanie nr 1 BRAK OFERTY

Zadanie nr 2 BRAK OFERTY

Zadanie nr 3 BRAK OFERTY

Zadanie nr 4 – 99 000,00 zł brutto

Warunki płatności zawarte w projektowanych postanowieniach umowy zostały zaakceptowane.

 

 

Oferta nr 8

Built Invest Biuro Obsługi Budownictwa Ltd.

Unit 4e Enterprise, Farfield Park, Rotherham, England S63 5DB

 

Cena oferty odpowiednio dla zadań:

Zadanie nr 1 – – BRAK OFERTY

Zadanie nr 2 – – BRAK OFERTY

Zadanie nr 3 – 138 222,00 zł brutto

Zadanie nr 4 BRAK OFERTY

Warunki płatności zawarte w projektowanych postanowieniach umowy zostały zaakceptowane.

 

 

Oferta nr 9

Filar Nieruchomości Inwestycje Technika Bożena Blum

ul. Międzynarodowa 33/27, 03-939 Warszawa

 

Cena oferty odpowiednio dla zadań:

Zadanie nr 1 – – BRAK OFERTY

Zadanie nr 2 – – BRAK OFERTY

Zadanie nr 3 – 193 110,00 zł brutto

Zadanie nr 4 BRAK OFERTY

Warunki płatności zawarte w projektowanych postanowieniach umowy zostały zaakceptowane.