Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia pn.:

Wykonywanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonywanie nowych projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie Gminy Raszyn”, przeznaczona została kwota odpowiednio dla zadań:

 

Zadanie nr 1

”Wykonywanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie gm. Raszyn

105 000,00 zł brutto

 

Zadanie nr 2

„Wykonywanie nowych projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie gm. Raszyn”

45 000,00 zł brutto