OŚGK.271.14.2021.JB(9)

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia:

„Letnie oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w 2021r.”

2. Wartość szacunkowa zamówienia.

                 wynosi  netto          108 446,43   PLN  

                                                      brutto      117 122,14   PLN  

                                              VAT 8%

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej Gminy Raszyn w dniu 28 kwietnia 2021r. www.bip.raszyn.pl w zakładce Zamówienia Publiczne- Przetargi- Ogłoszenia poniżej 130 000 zł - Ogłoszenia.  Termin składania ofert do dnia 07 maja 2021r.

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07 maja 2021 r. wpłynęło cztery nw oferty,  złożone osobiście w biurze obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

1.

VGM Polska Sp. z o.o.

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B

 02-797 Warszawa

101 132,24

2.

Fagus  Sp. z. o. o

Al. Krakowska 110/114

00-971 Warszawa

120 707,91

3.

SUEZ Polska Sp .z. o. o

ul. Zawodzie 5

02-981 Warszawa

151 147,30

4.

REMONDIS Sp. z. o .o.

ul. Zawodzie 18

02-981 Warszawa

139 811,25

W załączeniu złożone oferty

 

5. Wskazanie wykonawcy :

Nazwa Wykonawcy/adres : VGM Polska Sp. z. o. o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112b, 02-797 Warszawa

Cena brutto: 101 132,24 zł

Termin realizacji – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2021r.

 6. Uzasadnienie wyboru:

Oferta firmy VGM Polska Sp. z. o. o. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112b, 02-797 Warszawa odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i przedstawia akceptowalną przez Zamawiającego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

           

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie

 

1)      Inspektor Jolanta Banasiak