Raszyn, dnia 6.05.2021 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o Finansach Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 t.j.) Wójt Gminy Raszyn podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono w roku 2020 ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozłożono spłatę na raty, w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

LP. NAZWISKO I IMIĘ RODZAJ
ULGI
KWOTA
(zł)
PRZESŁANKI
ULGI
1. Retail Park Janki Warsaw Sp. z o.o. odroczenie 366 036,00 Ważny interes podatnika
2. Global City RE Poland
Sp. z o.o.
odroczenie 509 990,67 Ważny interes podatnika
3. Bartoszewski Jarosław umorzenie 3 433,00 Ważny interes podatnika
5. Muranowicz Paweł rozłożenie na raty 5 658,00 Ważny interes podatnika