W zawiązku z omyłką pisarską oraz ze względu na brak kompatybilności pomiędzy dwoma systemami operacyjnymi powtórnie umieszczamy Raport o stanie gminy za rok 2020.

Zmiany dotyczą: str. 22,28,46.