ZP.271.1.10.2021.DC

Raszyn, dnia 5 lipca 2021 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania” przeznaczona została kwota odpowiednio dla każdego z zadań:

Zadanie nr 1 – 650 000,00 zł brutto,

Zadanie nr 2 – 109 207,92 zł brutto,

Zadanie nr 3 – 54 160,85 zł brutto,

Zadanie nr 4 – 1 665 000,00 zł brutto,

Zadanie nr 5 – 1 830 000,00 zł brutto,

Zadanie nr 6 – 520 000,00 zł brutto,

Zadanie nr 7 – 117 295,58 zł brutto,

Zadanie nr 8 – 276 098,96 zł brutto.