ZP.271.1.17.2021.DC

Raszyn, dnia 25 sierpnia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia pn.: „Przebudowa ul. Prostej (odc. od ul. Słowikowskiego do ul. Godebskiego) w miejscowości Raszyn gm. Raszyn”, przeznaczona została kwota: 1 492 319,39 zł brutto