ZP.271.1.19.2021.DC

Raszyn, dnia 17 września 2021 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las, gm. Raszyn”, przeznaczona została kwota:  3 866 102,80 zł brutto.