ZP.271.1.28.2021.IW

Raszyn, dnia 15 listopada 2021 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach: Kwiatów Polnych, Niezapominajki, Salomonowskiej w miejscowości Dawidy Bankowe”,

przeznaczona została kwota:   213 754,00 zł brutto