ZP.271.1.33.2021.DC

Raszyn, dnia 09 grudnia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu dróg w Raszynie w ramach Rządowego Rozwoju Dróg”, przeznaczona została kwota:  399 000,00 zł brutto.