ZP.271.1.36.2021.DC

Raszyn, dnia 20 grudnia 2021r.

 

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zamówienia pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia do Projektu „Laboratoria Przyszłości”, przeznaczona została kwota: 240 000,00 zł brutto.