OŚGK.271.42.2021.JB(6)

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia:

 

„Świadczenie usług związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt ( tj. psów i kotów ) wraz z dostarczeniem  do Schroniska na Paluchu z terenu gminy Raszyn w 2022 roku.”

2. Wartość szacunkowa zamówienia:

netto     39 351,85 PLN

                                                                brutto    42 500,00 PLN

wysokość podatku VAT 8%

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w dniu 11.01.2022r. w zakładce Zamówienia Publiczne- Przetargi – Ogłoszenia poniżej 130 000,00zł – Ogłoszenia.

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.01.2022r. wpłynęła jedna oferta złożona osobiście w biurze obsługi mieszkańców:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji dni/tyg.

1.

Gabinet Weterynaryjny

Krystyna Kowalczyk

Wągrodno,

ul. Słoneczna 37,

05-505 Prażmów

42 500,00zł

31.12.2022r.

W załączeniu złożona oferta.

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

 

Nazwa Wykonawcy/adres: Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk  Wągrodno,  ul. Słoneczna 37,  05-505 Prażmów

Cena brutto: 42 500,00 zł

Termin realizacji – do dnia. 31.12.2022r.

 

Uzasadnienie wyboru:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk Wągrodno,  ul. Słoneczna 37,  05-505 Prażmów , która odpowiada wymaganiom określonym w zamówieniu i przedstawia akceptowalną przez Zamawiającego cenę na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie

1)            ……………………………… (podpis)