OŚGK.271.2.2022.JB(9)

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia:

„Świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu opieki w schronisku dla bezdomnych  zwierząt  tj. psów i kotów terenu Gminy Raszyn w 2022roku (innego niż  Schroniska na Paluchu w związku z wprowadzeniem ograniczeń w schronisku na Paluchu).”

2. Wartość szacunkowa zamówienia:

netto     30 092,59 PLN

                                                                brutto    32 500,00 PLN

wysokość podatku VAT 8%

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej www.bip.raszyn.pl w dniu 14.04.2022r. w zakładce Zamówienia Publiczne- Przetargi – Ogłoszenia poniżej 130 000,00zł – Ogłoszenia.

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.04.2022r. do godz. 12.00 wpłynęła jedna oferta złożona osobiście w biurze obsługi mieszkańców:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

1.

Gabinet Weterynaryjny

Krystyna Kowalczyk

Wągrodno,

ul. Słoneczna 37,

05-505 Prażmów

37 000,00zł

po negocjacjach

32 500,00zł

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Zamawiający w dniu 11 maja 2022r. zaprosił w/w Wykonawcę do negocjacji ceny za wykonanie w/w usługi.

Wykonawca zaproponował zrealizowanie przedmiotu zamówienia za kwotę 32 500,00zł brutto.

Nazwa Wykonawcy/adres:

Gabinet Weterynaryjny Krystyna Kowalczyk, Wągrodno, ul. Słoneczna 37,  05-505 Prażmów

Cena brutto: 32 500,00 zł

Termin realizacji – do dnia. 31.12.2022r.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w zamówieniu i po przeprowadzonych negocjacjach przedstawia akceptowalną przez Zamawiającego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie

 

1)      Jolanta Banasiak