Dot.: OGŁOSZENIE KZ.2110.16.2022

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Raszyn informuje, iż w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a:

INSPEKTOR / GŁÓWNY SPECJALISTA w Referacie Funduszy Zewnętrznych.

Do zatrudnienia wybrana została Pani Dagmara Chmielewska, zamieszkała w Dawidach Bankowych.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia na w/w stanowisku Panią Dagmarę Chmielewską. Kandydata spełnia wymagania stawiane w procedurze naboru.

Wójt Gminy Raszyn