Zarządzenie Nr 154/2022
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 28 lipca 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie planu finansowego dla wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) Wójt Gminy Raszyn zarządza, co następuje:

§ 1.

Zaktualizowany plan finansowy dochodów wyodrębnionego rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Plan finansowy wydatków wyodrębnionego rachunku Pomocy obywatelom Ukrainy zleconych ustawą z dnia 12 marca 2022r. realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.