Raszyn, dnia 16 sierpnia  2022 r.

ZP.271.1.27.2022.DC(3)

 

  

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm./, Gmina Raszyn zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „„Dowóz uczniów z terenu Gminy Raszyn do szkół z podziałem na zadania: niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych wraz z zapewnieniem opieki oraz do szkół podstawowych i Centrum Sportu Raszyn”

w zakresie zadania nr 4 – „Dowóz dzieci z terenu Gminy Raszyn do szkół podstawowych i Centrum Sportu Raszyn autobusem na wyznaczonej trasie według rozkładu jazdy”” na podstawie art. 255 pkt. 2.

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.