OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) obwieszczam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3113W - ul. Pruszkowskiej w Raszynie od zjazdu z projektowanej trasy S-7, do skrzyżowania z drogą krajowa nr 7 – Al. Krakowską.

Inwestycja obejmuje następujące działki:

1)            we wsi Raszyn 01 (obr. 13) działki nr ew.: 77/3, 61/2 (część działki), 62 (część działki), 63 (część działki), 64 (część działki), 94 (część działki), 642/3, 642/2,

2)            we wsi Nowe Grocholice (obr. 10) działki nr ew.: 22/26, 222/1 (część działki).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 800-1800, wtorek - piątek 800-1600, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków, pokój nr 13 (IV piętro), tel.: 022 738-14-32

 

Starosta Pruszkowski   _
mgr inż. Elżbieta Smolińska