28 stycznia 2011 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko..