2 maja 2011 r. Zawiadomienie Wójta Gminy Raszyn o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum dystrybucyjnego - magazynowego „Diamond Business Park Janki, Faza