Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn

 o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji wykonania zadań z zakresu:

Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn.