Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raszyn, przy ul. Szkolnej 2a, w dniu 26 maja 2011r. zostało wywieszone na okres 14 dni obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.05.2011r. o wydaniu decyzji w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa i ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Raszyn w obrębie Jaworowa, oznaczoną jako działki:  nr 226/2 i nr 314/2.