Informuję, że w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomiony został Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków skierowany do jednostek samorządu terytorialnego realizujących na swoim terenie budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Analogiczny program skierowany jest również do osób fizycznych.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana w wysokości do 30 % kosztu całkowitego zadania, nie więcej niż 5000 zł dla oczyszczalni o przepustowości do

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami oferty na stronie Internetowej WFOŚiGW w Warszawie www.wfosigw.pl.