11 lipca 2011 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Laseczki, Sękocin Nowy, Janki, Falenty Duże i Falenty w gminie Raszyn.