OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Raszyn z dnia 22 sierpnia 2011 r.

 

 

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

 

 

 

Na podstawie art. 114 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112. ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze Gminy Raszyn miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są tablice ogłoszeniowe znajdujące się na terenie sołectw / osiedli gminy Raszyn.

 

 

 

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba