Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o wydaniu decyzji nr 103/2011 Wójta Gminy Raszyn z dnia 28.09.2011 r. znak: OŚGK.6220.18.2011.MS ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Laszczki, Sękocin Nowy, Janki, Falenty Duże, Falenty w gminie Raszyn.