Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o możliwości zapoznania się z aktami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Słomin, Sękocin Nowy w gminie Raszyn.