Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 163/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach Słomin i Sękocin Nowy w gminie Raszyn.