Obwieszczenie z dnia 13.03.2013 r., znak: OŚGK.6220.45.2012.SS o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z podłączeniem wpustów deszczowych na terenie gm. Raszyn w ul. Sekretna i Willowa.