Obwieszczenie z dnia 4.04.2013 r., znak: OŚGK.6220.67.2012.SS o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 45/2013 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej we wsi Sękocin Nowy, gm. Raszyn na działce nr ew. 45/31.