Obwieszczenie z dnia 6.06.2013 r., znak: OŚGK.6220.53.2012.SS o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości zapoznania się z aktami w sprawie zmiany decyzji nr 46/2013 Wójta Gminy Raszyn z dnia 5.04.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podolszyn Nowy w gminie Raszyn.