Informacja z dnia 20.11.2013 r., znak: OŚGK.6220.26.2013.JK o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 184/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w miejscowości Jaworowa, gm.

Raszyn.