Obwieszczenie z dnia 17.01.2014 r., znak: OŚGK.6220.27.2013.JK o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 12/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej w miejscowości Falenty Nowe i Falenty Duże, gm. Raszyn.