Informacja z dnia 24.01.2014 r., znak: OŚGK.6220.40.2013.JK o wydaniu i możliwości zapoznania się z decyzją nr 15/2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej do Instytutu Badawczego Leśnictwa i osiedla przy ul. Braci Leśnej w miejscowości Sękocin Stary w gminie Raszyn.