Zarządzenie Nr 77/2015

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 19 maja 2015 r.

 

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia

 

§1

Powołuje się p. Elwirę Marchewkę do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej
na jego członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ul. Błotnej we wsi Nowe Grocholice – zadanie nr 1, Przebudowa ul. Jesiennej na zachód od ul. Waryńskiego we wsi Nowe Grocholice – zadanie nr 2.”

 

 

             

            §2

Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo pani Elwiry Marchewki  w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.