Załącznik do Uchwały nr XVIII/180/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA NR IV/22/2018 RADY GMINY RASZYN z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie: zmiany statutu Gminy Raszyn

UCHWAŁA NR XLV/397/2021 RADY GMINY RASZYN z dnia 16 września 2021 r. w sprawie: zmiany statutu Gminy Raszyn