OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Wyciąg

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie II

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 20 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 40 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiński.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 41 – część województwa mazowieckiego obejmująca obszary powiatów:
grodziski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Warszawie przy Pl. Bankowym 3/5.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
/-/Sylwester Marciniak