Lp.

Nazwa podmiotu

Data i numer wydanego zezwolenia

Okres ważności zezwolenia

Zakres usług

Data cofnięcia

1.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o.

Decyzja nr 18/08 z dnia 18.08.2008 r. zmieniona decyzją nr 28/2010 z dnia 12.04.2010 r.

wydane na czas nieoznaczony

Prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu Gminy Raszyn.

 

2.

Aquarius & Co. Wodociągi i Kanalizacja

Decyzja nr 96/09 z dnia 21.10.2009 r.

wydane na czas nieoznaczony

Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie osiedla Sosnowa Dolina we wsi Słomin, gm. Raszyn.

23.04.2019 r.

3.

Gea-Nova Sp. z o.o.

Decyzja nr 151/2010 z dnia 10.12.2010 r.

wydane na czas nieoznaczony

Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie osiedla Sosnowa Dolina we wsi Słomin, gm. Raszyn.

27.01.2020 r.