Zarządzenie Nr 37/2020

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 11 marca 2020 r.

 

w sprawie zakazu organizacji zajęć i imprez w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i realnym zagrożeniem zachorowań na terenie gminy Raszyn zakazuje się organizacji zajęć w następujących jednostkach organizacyjnych: Centrum Kultury Raszyn, Centrum Sportu Raszyn, Świetlicy Środowiskowej "Świetlik", Ognisku Wychowawczym w Jaworowej, Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie oraz filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworowej.

§ 2.

Zakaz określony w §1 dotyczy również obiektów sportowych ww. placówek i placów zabaw.

§ 3.

Zaleca się wszystkim organizatorom na terenie gminy Raszyn ograniczenie udziału publiczności w imprezach i zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

§ 4.

Termin obowiązywania zakazu określa się od dnia 12 marca 2020 r., do odwołania.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.