Koordynator ds. dostępności Pani Katarzyna Dombska - Kierownik  Referatu Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych Społeczno-Edukacyjnych w Urzędzie Gminy Raszyn.

Członkowie zespołu:
1)  Pani Katarzyna Dombska  – Koordynator ds. dostępności – szczególnie odpowiedzialna za obszar dostępności informacyjno - komunikacyjnej,
2)  Pan Bolesław Sanecki – Kierownik  Referatu  Inwestycji i Remontów  – odpowiedzialny za obszar dostępności architektonicznej,
3)  Pan Paweł Niemiro – Kierownik Referatu  Informatyki – odpowiedzialny za obszar dostępności cyfrowej.

Dane kontaktowe:
mail: dostepnosc.zespol@raszyn.pl

Deklaracja dostępności:
Deklaracja dostępności - LINK

Zarządzenie Wójta Gminy Raszyn:
Zarządzenie nr 159/2020 - LINK