Znak sprawy: IRD.271.2.2.2021.KK(2) Raszyn, 02.03.2021r.


Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej/i lub/sanitarnej/i lub/ telekomunikacyjnej przy realizacji dwóch zadań:

Zadanie I – „Przebudowa ul. Olszowej ( na odc. od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia) w miejscowości Rybie gm. Raszyn”

Zadanie II – „Przebudowa ul. Waryńskiego (na odc. od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki) w miejscowości Nowe Grocholice gm. Raszyn.”

2. Wartość szacunkowa zamówienia:

Zadanie I - „Przebudowa ul. Olszowej ( na odc. od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia) w miejscowości Rybie gm. Raszyn”

netto 33 834,28 PLN

brutto 41 616,16 PLN

wysokość podatku VAT 23%

Zadanie II „Przebudowa ul. Waryńskiego (na odc. od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki) w miejscowości Nowe Grocholice gm. Raszyn.”

netto 18 171,61 PLN

brutto 22 351,08 PLN

wysokość podatku VAT 23%

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do wykonawców pismem znak IRD.271.2.2.2021.KK,
z dnia 09.02.2021r. za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.02.2021 g.12:00 wpłynęły do siedziby Urzędu Gminy, następujące oferty:

Zadanie I - „Przebudowa ul. Olszowej ( na odc. od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia) w miejscowości Rybie gm. Raszyn”

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego:

Uwagi

1.

WODAR”-Danuta Gajewska

Projektowanie, nadzory, kosztorysy w zakresie budownictwa

05-500 Piaseczno, ul. Staszica 7

Branża sanitarna 5535,00zł


Oferta odrzucona – brak spełnienia warunków

2.

PROSTA-PROJEKT

Ul. Hauke Bosaka 1 /pok. 209

25-217 Kielce

Branża drogowa – 34440,00zł

Branża sanitarna - 36900,00zł

Branża telekomunikacyjna – 36900,00zł


3

INSTALAND Andrzej Białecki

02-784 Warszawa, Cybisa 6/46

Branża sanitarna – 23370,00zł4

SIGMATEL” Filip Gruszczyński

61-245 Poznań, Os. Rusa 32/5


Branża telekomunikacyjna – 17835,00zł


5

KABIS CONSULTING Konrad Piesyk

Ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211

42-202 Częstochowa

Branża drogowa – 16629,60zł

Branża sanitarna – 13303,68zł

Branża telekomunikacyjna – 11640,72zł

Oferta odrzucona w części dotyczącej branży telekomunikacyjnej – brak spełnienia warunków

6

LM Consulting Łukasz Markocki

05-092 Łomianki Dolne, Wiślana 59/48

Branża drogowa – 20663,02zł7

MT-PROJEKT Sp. z o.o.

05-600 Grójec

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

Branża drogowa – 19900,00zł

Branża sanitarna – 9900,00zł

Branża telekomunikacyjna – 9900,00zł

Oferta odrzucona – oferent zrezygnowała z zawarcia umowy*

8

DROGA Grażyna Lendzion

Ul. Jana Cybisa 6 lok. 38

02-784 Warszawa

Branża drogowa – 12915,00zł9

ASPeM

BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE

mgr inż. PRZEMYSŁAW MUSZALSKI

91-495 Łódź, ul. Trzcinowa 40

Branża drogowa – 19000,00zł

Branża sanitarna – 5000,00zł


Oferta odrzucona w części dotyczącej branży sanitarnej – brak spełnienia warunków

10

SBP-BUD Sylwia Bisek

ul. Powstańców 4Am58, 05-091 Ząbki

Branża drogowa – 9218,85zł


Oferta odrzucona – brak spełnienia warunków

11

WŁODZIMIERZ NOWACZYK

TWP – MARKETING

Ul. Calineczki 14-16C/50, 05-091 Ząbki

Branża drogowa – 6999,00zł12

GADOM

Ul. Szafirowa 27

05-500 Piaseczno

Branża sanitarna – 15990,00złW załączeniu złożone oferty.

* Z powodu rezygnacji z podpisania umowy w terminie związania ofertą, odrzucono ofertę MT-PROJEKT Sp. z o.o. 05-600 Grójec Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9. W miejsce firmy MT-PROJEKT Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru branży sanitarnej i telekomunikacyjnej wybrano kolejne, spełniające wymagania oferty.

Zadanie II– „Przebudowa ul. Waryńskiego (na odc. od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki) w miejscowości Nowe Grocholice gm. Raszyn.”

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży

Uwagi

1.

PROSTA-PROJEKT

Ul. Hauke Bosaka 1 /pok. 209

25-217 Kielce

Branża drogowa – 33210,00zł

Branża sanitarna – 38130,00zł

Branża telekomunikacyjna – 38130,00zł


2.

INSTALAND Andrzej Białecki

02-784 Warszawa, Cybisa 6/46

Branża sanitarna – 15375,00zł3

SIGMATEL” Filip Gruszczyński

61-245 Poznań, Os. Rusa 32/5


Branża telekomunikacyjna – 17835,00zł


4

KABIS CONSULTING Konrad Piesyk

Ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211

42-202 Częstochowa

Branża drogowa – 16629,60zł

Branża sanitarna – 13303,68zł

Branża telekomunikacyjna – 11640,72zł

Oferta odrzucona w części dotyczącej branży telekomunikacyjnej – brak spełnienia warunków

5

LM Consulting Łukasz Markocki

05-092 Łomianki Dolne, Wiślana 59/48

Branża drogowa – 18784,56zł6

MT-PROJEKT Sp. z o.o.

05-600 Grójec

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

Branża drogowa – 19900,00zł

Branża sanitarna – 9900,00zł

Branża telekomunikacyjna – 9900,00zł

Oferta odrzucona – oferent zrezygnowała z zawarcia umowy*

7

DROGA Grażyna Lendzion

Ul. Jana Cybisa 6 lok. 38

02-784 Warszawa

Branża drogowa – 8610,00zł8

ASPeM

BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE

mgr inż. PRZEMYSŁAW MUSZALSKI

91-495 Łódź, ul. Trzcinowa 40

Branża drogowa – 10000,00zł

Branża sanitarna – 3000,00zł


Oferta odrzucona w części dotyczącej branży sanitarnej – brak spełnienia warunków

9

SBP-BUD Sylwia Bisek

ul. Powstańców 4Am58, 05-091 Ząbki

Branża drogowa – 12157,43zł


Oferta odrzucona – brak spełnienia warunków

10

WŁODZIMIERZ NOWACZYK

TWP – MARKETING

Ul. Calineczki 14-16C/50, 05-091 Ząbki

Branża drogowa – 4499,00zł11

GADOM

Ul. Szafirowa 27

05-500 Piaseczno

Branża sanitarna – 15990,00złW załączeniu złożone oferty.

* Z powodu rezygnacji z podpisania umowy w terminie związania ofertą, odrzucono ofertę MT-PROJEKT Sp. z o.o. 05-600 Grójec Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9. W miejsce firmy MT-PROJEKT Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru branży sanitarnej i telekomunikacyjnej wybrano kolejne, spełniające wymagania oferty.

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Zadanie I - „Przebudowa ul. Olszowej ( na odc. od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia) w miejscowości Rybie gm. Raszyn”


Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

- Branża drogowa:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres: WŁODZIMIERZ NOWACZYK

TWP – MARKETING

Ul. Calineczki 14-16C/50, 05-091 Ząbki

Cena brutto – 6999,00 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie zadania spośród ofert nieodrzuconych.

- Branża sanitarna:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres: KABIS CONSULTING Konrad Piesyk

Ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211

42-202 Częstochowa

Cena brutto – 13303,68 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021


Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie zadania spośród ofert nieodrzuconych.


- Branża telekomunikacyjna:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres „SIGMATEL” Filip Gruszczyński

61-245 Poznań, Os. Rusa 32/5

Cena brutto – 17835,00 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021r.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie zadania spośród ofert nieodrzuconych.

Zadanie II – „Przebudowa ul. Waryńskiego (na odc. od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki) w miejscowości Nowe Grocholice gm. Raszyn.”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

- Branża drogowa:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres: WŁODZIMIERZ NOWACZYK

TWP – MARKETING

Ul. Calineczki 14-16C/50, 05-091 Ząbki

Cena brutto – 4499,00 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie zadania spośród ofert nieodrzuconych.

- Branża sanitarna:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres: KABIS CONSULTING Konrad Piesyk

Ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211

42-202 Częstochowa

Cena brutto – 13303,68 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021r.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie zadania spośród ofert nieodrzuconych.

- Branża telekomunikacyjna:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres „SIGMATEL” Filip Gruszczyński

61-245 Poznań, Os. Rusa 32/5

Cena brutto – 17835,00 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021r.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie zadania spośród ofert nieodrzuconych.

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie

  1. Konrad Kacprzak

  2. Dominik Rayzacher


Zatwierdzam wybór wykonawcy……………………………………….

/data, podpis i pieczęć
kierownika Zamawiającego/


Znak sprawy: IRD.271.2.2.2021.KK

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej/i lub/sanitarnej/i lub/ telekomunikacyjnej przy realizacji dwóch zadań:

Zadanie I – „Przebudowa ul. Olszowej ( na odc. od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia) w miejscowości Rybie gm. Raszyn”

Zadanie II – „Przebudowa ul. Waryńskiego (na odc. od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki) w miejscowości Nowe Grocholice gm. Raszyn.”

2.  Wartość szacunkowa zamówienia:

    Zadanie I - „Przebudowa ul. Olszowej ( na odc. od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia) w miejscowości Rybie gm. Raszyn”

netto    33 834,28 PLN

                                                brutto   41 616,16 PLN

wysokość podatku VAT 23%

   Zadanie II „Przebudowa ul. Waryńskiego (na odc. od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki) w miejscowości Nowe Grocholice gm. Raszyn.”

netto    18 171,61 PLN

                                                brutto   22 351,08 PLN

wysokość podatku VAT 23%

3.  Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do  wykonawców pismem znak IRD.271.2.2.2021.KK,
z dnia 09.02.2021r. za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.02.2021 g.12:00 wpłynęły do siedziby Urzędu Gminy, następujące oferty:

Zadanie I - „Przebudowa ul. Olszowej ( na odc. od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia) w miejscowości Rybie gm. Raszyn”

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego:

Uwagi

1.

„WODAR”-Danuta Gajewska

Projektowanie, nadzory, kosztorysy w zakresie budownictwa

05-500 Piaseczno, ul. Staszica 7

Branża sanitarna 5535,00zł

 

Oferta odrzucona – brak spełnienia warunków

2.

PROSTA-PROJEKT

Ul. Hauke Bosaka 1 /pok. 209

25-217 Kielce

Branża drogowa – 34440,00zł

Branża sanitarna - 36900,00zł

Branża telekomunikacyjna – 36900,00zł

 

3

INSTALAND Andrzej Białecki

02-784 Warszawa, Cybisa 6/46

Branża sanitarna – 23370,00zł

 

 

4

„SIGMATEL” Filip Gruszczyński

61-245 Poznań, Os. Rusa 32/5

 

Branża telekomunikacyjna – 17835,00zł

 

5

KABIS CONSULTING Konrad Piesyk

Ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211

42-202 Częstochowa

Branża drogowa – 16629,60zł

Branża sanitarna – 13303,68zł

Branża telekomunikacyjna – 11640,72zł

Oferta odrzucona w części dotyczącej branży  telekomunikacyjnej – brak spełnienia warunków

6

LM Consulting Łukasz Markocki

05-092 Łomianki Dolne, Wiślana 59/48

Branża drogowa – 20663,02zł

 

 

7

MT-PROJEKT Sp. z o.o.

05-600 Grójec

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

Branża drogowa – 19900,00zł

Branża sanitarna – 9900,00zł

Branża telekomunikacyjna – 9900,00zł

 

8

DROGA Grażyna Lendzion

Ul. Jana Cybisa 6 lok. 38

02-784 Warszawa

Branża drogowa – 12915,00zł

 

 

9

ASPeM

BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE

mgr inż. PRZEMYSŁAW MUSZALSKI

91-495 Łódź, ul. Trzcinowa 40

Branża drogowa – 19000,00zł

Branża sanitarna – 5000,00zł

 

Oferta odrzucona w części dotyczącej branży sanitarnej – brak spełnienia warunków

10

SBP-BUD Sylwia Bisek

ul. Powstańców 4Am58, 05-091 Ząbki

Branża drogowa – 9218,85zł

 

Oferta odrzucona – brak spełnienia warunków

11

WŁODZIMIERZ NOWACZYK

TWP – MARKETING

Ul. Calineczki 14-16C/60, 05-091 Ząbki

Branża drogowa – 6999,00zł

 

 

12

GADOM

Ul. Szafirowa 27

05-500 Piaseczno

Branża sanitarna – 15990,00zł

 

 

W załączeniu złożone oferty.

Zadanie II– „Przebudowa ul. Waryńskiego (na odc. od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki) w miejscowości Nowe Grocholice gm. Raszyn.”

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży

Uwagi

1.

PROSTA-PROJEKT

Ul. Hauke Bosaka 1 /pok. 209

25-217 Kielce

Branża drogowa – 33210,00zł

Branża sanitarna – 38130,00zł

Branża telekomunikacyjna – 38130,00zł

 

2.

INSTALAND Andrzej Białecki

02-784 Warszawa, Cybisa 6/46

Branża sanitarna – 15375,00zł

 

 

3

„SIGMATEL” Filip Gruszczyński

61-245 Poznań, Os. Rusa 32/5

 

Branża telekomunikacyjna – 17835,00zł

 

4

KABIS CONSULTING Konrad Piesyk

Ul. Wały Dwernickiego 117/121, lok. P211

42-202 Częstochowa

Branża drogowa – 16629,60zł

Branża sanitarna – 13303,68zł

Branża telekomunikacyjna – 11640,72zł

Oferta odrzucona w części dotyczącej branży telekomunikacyjnej – brak spełnienia warunków

5

LM Consulting Łukasz Markocki

05-092 Łomianki Dolne, Wiślana 59/48

Branża drogowa – 18784,56zł

 

 

6

MT-PROJEKT Sp. z o.o.

05-600 Grójec

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

Branża drogowa – 19900,00zł

Branża sanitarna – 9900,00zł

Branża telekomunikacyjna – 9900,00zł

 

7

DROGA Grażyna Lendzion

Ul. Jana Cybisa 6 lok. 38

02-784 Warszawa

Branża drogowa – 8610,00zł

 

 

8

ASPeM

BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE

mgr inż. PRZEMYSŁAW MUSZALSKI

91-495 Łódź, ul. Trzcinowa 40

Branża drogowa – 10000,00zł

Branża sanitarna – 3000,00zł

 

Oferta odrzucona w części dotyczącej branży sanitarnej – brak spełnienia warunków

9

SBP-BUD Sylwia Bisek

ul. Powstańców 4Am58, 05-091 Ząbki

Branża drogowa – 12157,43zł

 

Oferta odrzucona – brak spełnienia warunków

10

WŁODZIMIERZ NOWACZYK

TWP – MARKETING

Ul. Calineczki 14-16C/60, 05-091 Ząbki

Branża drogowa – 4499,00zł

 

 

11

GADOM

Ul. Szafirowa 27

05-500 Piaseczno

Branża sanitarna – 15990,00zł

 

 

W załączeniu złożone oferty.

 

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Zadanie I - „Przebudowa ul. Olszowej ( na odc. od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia) w miejscowości Rybie gm. Raszyn”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

- Branża drogowa:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres:                       WŁODZIMIERZ NOWACZYK

TWP – MARKETING

      Ul. Calineczki 14-16C/60, 05-091 Ząbki

Cena brutto – 6999,00 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie zadania. Oferta firmy SBP-BUD Sylwia Bisek została odrzucona w związku z brakiem spełnienia warunków – brak min. 5 letniego doświadczenia zawodowego odpowiednio w zakresie posiadanych uprawnień.

- Branża sanitarna:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres:                             MT-PROJEKT Sp. z o.o.

05-600 Grójec

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

    

Cena brutto – 9900,00 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie zadania. Oferta firmy „WODAR-Danuta Gajewska Projektowanie, nadzory, kosztorysy w zakresie budownictwa” została odrzucona w związku z brakiem spełnienia wymagań w zakresie posiadanych uprawnień. Oferta firmy ASPeM BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE mgr inż. PRZEMYSŁAW MUSZALSKI  została odrzucona w brakiem spełnienia warunków – brak min. 5 letniego doświadczenia zawodowego odpowiednio w zakresie posiadanych uprawnień.

- Branża telekomunikacyjna:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres                                              MT-PROJEKT Sp. z o.o.

05-600 Grójec

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

Cena brutto – 9900,00 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021r.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie realizacji zadania. Oferta firmy KABIS CONSULTING Konrad Piesyk została odrzucona w związku z brakiem spełnienia warunków – brak osoby posiadającej uprawnienia branży telekomunikacyjnej.

Zadanie II   „Przebudowa ul. Waryńskiego (na odc. od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki) w miejscowości Nowe Grocholice gm. Raszyn.”

Pełnienie nadzoru inwestorskiego:

- Branża drogowa:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres:                                      WŁODZIMIERZ NOWACZYK

TWP – MARKETING

      Ul. Calineczki 14-16C/60, 05-091 Ząbki

Cena brutto – 4499,00 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie zadania. Oferta firmy SBP-BUD Sylwia Bisek została odrzucona w związku z brakiem spełnienia warunków – brak min. 5 letniego doświadczenia zawodowego odpowiednio w zakresie posiadanych uprawnień.

 

- Branża sanitarna:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres                                              MT-PROJEKT Sp. z o.o.

05-600 Grójec

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

Cena brutto – 9900,00 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021r.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie zadania. Oferta firmy ASPeM BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE mgr inż. PRZEMYSŁAW MUSZALSKI została odrzucona w związku z brakiem spełnienia warunków – brak min. 5 letniego doświadczenia zawodowego odpowiednio w zakresie posiadanych uprawnień.

Branża telekomunikacyjna:

Spośród złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/adres                                              MT-PROJEKT Sp. z o.o.

05-600 Grójec

Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9

Cena brutto – 9900,00 zł.,

Termin realizacji – 15.09.2021r.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację Umowy w zakresie realizacji zadania. Oferta firmy KABIS CONSULTING Konrad Piesyk została odrzucona w związku z brakiem spełnienia warunków – brak osoby posiadającej uprawnienia branży telekomunikacyjnej.

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie

1)       Konrad Kacprzak

2)       Dominik Rayzacher