Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raszynie, udostępniana jest na wniosek zainteresowanego.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15. ustawy o dostępie do informacji publicznej.